2006

Velkommen til hjemløses Boligselskab

Hjemløses Boligselskab er stiftet i maj 2006 af Selvejende Institution Overførstergården ud fra erfaringer i samarbejdet med de over 1000 hjemløse, der har søgt hjælp på herberget i Gentofte igennem 10 år.

De mange erfaringer giver, i lighed med videnskabelige undersøgelser, et nærmest entydigt billede af, at den hjælp hjemløse får, ikke fører til at de får et bedre liv. Tværtimod. Nogle får det bedre, men de fleste får det værre livet igennem. Både fysisk, psykisk og socialt. Der er åbenbart noget grundlæggende galt med den hjælp, samfundet giver.

Hjemløses Boligselskab blev stiftet i erkendelsen af at der mangler sammenhæng og helhed i indsatsen, især når hjemløse flytter ud fra herberget. Selskabets formål er at sikre denne helhed og at hjælpe hjemløse med at finde en egnet bolig, at blive ædru, komme i job eller få pension. Boligen er nødvendig, men ikke nok.

Det geografiske område er i starten Hovedstadsregionen. Men vi tror at resultaterne kan bruges af § 94 boformer, væresteder og kommuner over hele landet og vil gerne kontaktes af alle, der støtter ideen.


Kommunerne har pligt til at løse og finansiere opgaverne, men kan vælge at lade kvalificerede leverandører stå for arbejdet. Det er her Hjemløses Boligselskab kommer ind i billedet. Vores kerneydelser er: